Nia lando jam ne estas Francujo

categories:

tags:

Tiu estas mia dua skribaĵo en esperanto. Pardonu mian mallertan lingvon. Vi povas korekti tiun artikolon.

Esperanto povigas nomi landojn dutiele. Oni povas diri "Italio" aŭ "Italujo".

Kiam ni diras "Italujo" ni memoras ke tiu lando ujas la plej kaj ridinda kaj malmorala viro el ĉiuj italoj (estas tiel facile devini kiun!).

Kial nu Francian ni jam ne povas nomi "Francujo" kvankam ĝi ujas la plej malbonulo en tuta Francia (tian ulon estas malfacile priskribi rapide kaj ĝentile per unu vorto)? Tial ke tiu lando ne plu estas ujo. La Francia ne plu povas uji kutimojn anojn kiel bohemoj, kiuj estas forpelitaj de policanoj el Francia, kvankam tiuj estas kutimoj anoj en plimultaj eŭropaj landoj de antaŭ du mil jaroj aŭ eĉ pli longe. Ĉu ne almenaŭ malgrandan terrajton per tia ĉeestantado ili havas?

La ĉefo de la franca ŝtato laŭtkriadis ke nia plej pura, bela, glorinda nacio povas enhavi nek iajn homojn, nek iajn nedaŭrindajn tamen daŭrajn domaĉojn aŭ dometojn nek iajn uzaĵojn de interreto, neŭtrala ilo tamen, nek kelkajn aliajn diversajn aferojn (vidu la leĝo Loppsi2, granda sako da danĝeraj stultegaĵoj). Eble la ĉefo ne vere laŭtkriadis ĉar lin neniam mi aŭskultas sed ĝi estas amuza esprimaĵo. Anstataŭ plori mi ŝatas ridi aŭ eĉ ridegi. Je pli multe mi povus plori des pli mi ridas. "Laŭtkriadis", tamen, povus aludi al alia malalta viro kiu estis granda diktatoro en apuda lando sed en alia tempo. Nia samtempa ĉefo estas tiel malgranda kiel malalta. Ja estas pli bone esti malalta ol esti diktatoro tial ke, grandaj aŭ malgrandaj, ĉiuj diktatoroj estas kruelaj. Tamen nia malalta ĉefaĉo dezirus tirano esti sed tia stato ne estas tre facile en respubliko.

Fine mi opinias ke nur tiajn plej grandajn stultulojn neniu lando povas uji kaj trankvile kaj ĝoje. Elu stultuloj aŭ neniam parolu! Ho pardonu, mi estas tiel netolera kiel iuj. Tuj mi korektas mian frazon tiel: Stultuloj, parolu ja tiom kiom vi volas sed neniu el ni aŭdos vin.

Vi povas legi tiun artikolon kiu estas pli amuza: Gaz de schiste : Les bijoux de la Castafiore.


Demandoj:
  1. Ĉu oni povas uzi "nek" tiel? la lando ne plu povas enhavi nek iajn homojn, nek iajn dometojn
  2. Ĉu oni povas diri "des pli multe me ridas" kaj "des pli me ridas"?

Dankon Smile

Commentaires

eble vi trovos la respondon sur la PMEG
http://bertilow.com/pmeg/

Dankon, Roland, mi serĉos.