“Pipro kaj Karoĉjo”, n-ro 6

categories:

La sesa Rakontaĵo pri Pipro kaj Karoĉjo de David Revoy, Rakontaĵo 6a: La sorĉotrinkaĵa Konkurso estas la lasta en la rakontado pri la sorĉtrinkaĵa konkurso.
Tiu estas ankaŭ la plej longa kaj tute freneza Smile

Jen mia tradukaĵo:

Rakontaĵo 6a: La sorĉotrinkaĵa Konkurso

Ho fuŝ, mi iris al la lito,
refoje ne ferminte
la fenestron…

…Nu, kia vento ja!

…kaj kial mi vidas
Komonon
tra la fenestro?

KOMONO!
La Trinkaĵ-
konkurso!

Mi … Mi verŝajne
ekdormiĝis nevole! *
* Vidu la Rakontaĵon 4an: La genia Ekfulmo

Neŝerce,
… kie ajn mi estas? [«mi troviĝis» estus pli bona sed tro longa]

kvaK? [anaso]

Karoĉjo!
Kian bonkoran
iniciativon vi havis,
kondukante min al la [«kondukonte»?]
konkurso!

Grandioz…ega!
Vi eĉ pensis pri elpreni
iun sorĉotrinkaĵon,
miajn vestojn
kaj mian ĉapelon …

… Nu,
kian trinkaĵon
vi ja kunprenis?

KIAN?

Kiel la urbestro de Komono,
mi deklaras la
trinkaĵkonkurson
malfermita!

Nia urbo estas tre feliĉa
bonvenigi ne malpli multe ol kvar sorĉistinojn
je tiu unua konkurso.

Bonvolu aplaŭdi ilin
laŭtege …

La venintinon de la granda lando
de Unio de Teĥnologiistoj
estas honoro benvenigi:
la ĉarma kaj eltrovema
Koriandro!

… ni ne forgesu
nian hejmlokan knabinon, la Komona
sorĉistino mem,
Safrano!

Nia tria parto-
prenantino alvenas
al ni de la lando de la
Subirantaj Lunoj
Ŝiŝimio! [«Chichimi» elvokas preskaŭ afektemulino kaj «Ŝiŝimio» estas preskaŭ japana, kvankam tiu esperanta nomo signifas nenion.

…Fine, nia lasta
partoprenantino elvenis
de la fundo de la
Sciurarbaro [la franca vortgrupo, «la forêt de Bout-en-Cureuil», enhavas «fino de la mondo» kaj «pugo de la sciuro» :-/ ]
Pipro!

La Konkurso komenciĝu!
La voĉdonado fariĝos
per la aplaŭdado!

Unue, atentu la
konkursaĵon de Koriandro

Sinjorinoj kaj Sinjoroj …
Ne plu nepre
timu la morton
dank' al …
mia trinkaĵo
SORĈITKADAVRIGA! [«zombiga» eble estas poveble sed «sorĉitkadavriga» estas pli ridinda ĉi tie.]

Klak Klak

MIRINDEGA!
La morton mem defias
Koriandro per tiu trinkaĵo
MIRAKLEGA

Nu, konservu viajn
aplaŭdojn, Komona
popolo!
Ĉar jen MIA
Trinkaĵo

La vera trinkaĵo, [«La trinkaĵo vera» ŝajnas pli forta, ĉu ne?]
kiun vi ĉiuj atendas:
tia, kia povas imponi viajn
ĉiujn najbarojn kaj …
… ilin
ĵaluzigi !

… Ĉio de nun povebliĝas
per nurnura suronta guto
de mia…

… trinkaĵo
LUKSIGA

Mirindega! Nekredeble!
Tia trinkaĵo povus la
Komonajn urbanojn riĉigi!

Via aplaŭdado
ne trompiĝis: Koriandro
estas jam eliminita.

Nun la konkurado estos
malfacila por
Ŝiŝimio!

Mi… Mi ne sciis,
ke ni devos
demonstri
niajn konkursaĵojn

Rapidu, Ŝiŝimio,
vin ĉiuj
atendas

NE!
Mi ne povas,
tro danĝere,
PARDONU!

Ŝajnas, Sinjorinoj kaj Sinjoroj,
kvazaŭ Ŝiŝimio
kapitulacos

Tion tuj
donu al mi!
… kaj ĉesu
tian timan afektaĵon
kaj ne faraĉu
la spektaklon

Ĉiu jam scias,
ke mi gajnis la konkurson,
tial io ajn, kion
via trinkaĵo efikos… [kia ajn estu la efiko de via trinkaĵo]

ATENTU!!!
Tiu estas trinkaĵo
GIGANTMONSTRA!

Be, ridiga!
Ĉu ja tiu estas mia vico
nun?

… mia trinkaĵo malpleje meritus
vian ridadon
ĉar…

Forkuru!
La konkurso estas finita!
… saviĝu, stultulino!

Aĥ, tiele … [Jen vi havas:]
… ĉiam estas: [kiel kutime]
ĉiuj foriras ĝuste
kiam tiu estas
nia vico

Almenaŭ, mi havas
ideeton pri tio,
kion ni povos fari
per tia «trinkaĵo», Karoĉjo…

…ni bonordigu
la urbon
kaj rehejmiĝu

HOJ!
Vi, la KvivitGigantSorĉit-
KadavrLusksulino!

Ĉu vin plaĉus
la elprovado de la
lasta trinkaĵo? …

Ne vere,
ĉu ne?

Jes, atente legu
la etikedon …

Mi senhezite verŝos tiom
da fluaĵo sur vin, se vi
ne tuj forflugos de Komono.

Ĉar ŝi savis nian urbon
de la detruado,
ni donis
la premion al Pipro pro ŝia
Trinkaĵo por…??!!

… Ha! Ha!
jes …
… be … fakte, trinkaĵo
ne vere estas tiu;
tiu estas iom da urino
de mia kato okaze
de lia lastempa
medicina ekzameno!

Neniun demonstron,
ĉu ne?

~ LA FINO ~